“Test pray” čitaoci recenzenti Arhiva Strana 2 Forum Sveta kompjutera

Home Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila Asylum Protection Center Cijeli promet Jugoslavije imao je DALEKO manji promet tih rekordnih kasnih 1980’tih nego što danas ima samo Hrvatska ili samo Srbija. Pa zar već taj podatak ne pokazuje kako se danas neusporedivo više leti, a u prvom redu razlog tome su daleko niže cijene […]